Cabotagestudien är en forskningsstudie som undersöker internationell godstrafik på väg i Skandinavien. Syftet med Cabotagestudien är att ta fram oberoende fakta på internationella godstransporter som utförs i Skandinavien. Detta för att skapa kunskap för samhället, beslutsfattare, myndigheter och framtida forskning.

Med hjälp av tusentals frivilliga används den innovativa Cabotagestudien-appen för att samla in data och statistik på den internationella godstrafikens rörelser. Insamlade data används för att bilda rörelsemönster på lastbilar, som ligger till grund för vidare analys. Förutom analys på rörelsemönster, undersöker vi hur avregleringen av transportmarknaden påverkar skandinavisk logistik, miljöeffekter av olika typer av beslut, transporteffektivitet och visibilitet inom transportinköp.


Vad händer med de data vi samlar in?

All data vi samlar in med er hjälp är helt anonym och används enbart till forskning. Genom avancerade algoritmer kan vi kartlägga hur den internationella trafiken på väg rör sig i Skandinavien och vi kan skapa tillförlitlig information till alla intresserade parter om omfattningen av utländska lastbilars rörelser i Skandinavien. Målsättningen är att vi skall kunna kvantifiera de miljömässiga och ekonomiska effekterna av avregleringen av transportmarkanden. Resultat offentliggörs via den här sidan, spridas till media och publiceras i vetenskapliga tidskrifter.


Finansiärer

Grunden i akademisk forskning är att den är fullständigt oberoende, öppen och möjlig att göra om. Cabotagestudien accepterar enbart finansieringsbidrag ifrån organisationer och stiftelser. Företag som vill stödja studien kan enbart göra det genom att sponsra priser som lottas ut till deltagare.

Huvudfinansiär (2012-2015)

Elin och Charles Lindleys Stiftelse gick in som finansiär för den första etappen av Cabotagestudien under hösten 2012. Hösten 2013 beslutade stiftelsen att gå in med finansiering för tre års fri forskning inom området. Detta ger kontinuitet för att Cabotagestudien över längre tid ska kunna undersöka och analysera området utifrån olika perspektiv och modeller.

Mindre finansiärer (2013-2014)

Northern Logistics Association (NLA) bidrar finansiellt till Cabotagestudien.

NLA samlar finansiering för forskningen ifrån följande organisationer:

Sverige

Danmark

Norge


Team Cabotagestudien

Cabotagestudien är ett av världens största forskningsprojekt inom transport, med tusentals medverkande. Förutom användare av Cabotagestudiens app, bidrar en mängd experter i fokusgrupper och kontinuerlig dialog för att producera information. I Danmark samarbetar Cabotagestudien med Copenhagen Business School (CBS). Personerna som koordinerar studien är följande:

Henrik Sternberg

Cabotagestudien uppfanns av transportforskaren Henrik Sternberg, Lunds Universitet. Henrik har i många år forskat på effektivitet inom åkeribranschen och har lång erfarenhet av att mäta transporteffektivitet och speciellt lastbilschaufförers arbete. Innan Henrik doktorerade på Chalmers jobbade han 10 år inom transportbranschen och var konsult på bl.a. Deutsche Post och Deutsche Bahn. 

Andreas Holmberg

Forskningsassistenten Andreas Holmberg är ansvarig för miljöanalysen och involverad i alla delar av studien. Andreas har stor erfarenhet av nätverksoptimering och har en civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi från Lunds Tekniska Högskola.

Gustaf Lindqvist

Frilansprogrammeraren Gustaf Lindqvist är en del i utvecklarteamet av Cabotagestudien. Han har mångårig erfarenhet av webb- och programutveckling för små och stora uppdragsgivare, däribland Sony Mobile Communications. Gustaf är matematiker och expert på avancerad analys av positioneringsdata. 

Carl Hagerling

Carl Hagerling arbetar med industridesign och grafisk design.

Glenn Hagen

Har en bakgrund och utbildning inom service management och har lärlingsbrev i kontor- och administration. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med service, support och administration. Glenn fungerar naturligt som en mittpunkt i projekt där kommunikation är viktig.

I studien arbetar även Martina Maggio, Mats Johnsson, Günter Prockl, Mette Vinther och Claes Bjerre Gunvig.

Vad är cabotage?

Enligt EU betyder cabotage att en nationell kommersiell godstransport utförs av en operatör som tillfälligt är i landet. Cabotagetrafik inom EU regleras sedan 2010-05-14 i direktivet (EC) 1072/2009. Målet med att tillåta att tillfälliga inrikes godstransporter utförs av utländska åkerier är enligt EU att detta reducerar antalet tom-körningar efter det att en internationell transport har avslutats. Att detta påstående stämmer finns det idag inga bevis för. Enligt artikel 8 i direktivet får en utländsk åkare genomföra tre cabotagetransporter (d.v.s. mellan två punkter i landet operatören tillfälligt vistas i) efter det att den internationella transporten lastas av.

Läs mer…